សូមតាមដាន ប្លកណារ៉ាសេដ្ឋកិច្ច ប្លកណារ៉ាធនាគារហិញ្ញវត្ថុ ប្លកណារ៉ាគណនេយ្យ ប្លកណារ៉ាគ្រប់គ្រង ប្លកណារ៉ាសុខាភិបាល ប្លកណារ៉ាចិត្តវិ ទ្យា ប្លកណារ៉ាវិធីសាស្រ្តសរសេរ ប្លកកិច្ចការនិស្សិត ប្លកណារ៉ាបុរិន្ទតន្រ្តី ប្លកតន្រ្តីដាវីដ ប្លកបូរិនកីឡា ប្លកធម្មជាតិរុះរោយ ប្លកណារ៉ាកំណាព្យ ប្លកតន្រ្តីយុវវ័យ ប្លកណារ៉ាសុខភាព ប្លកណារ៉ាសុខាភិបាល ប្លកណារ៉ាភាសាអង់គ្លេស ប្លកណារ៉ាភាសាបារាំង ប្លកណារ៉ាសិល្បៈ ប្លកណារ៉ានាទីជីវិតនិងសំណើច​ ប្លកណារ៉ាចុងភៅ ប្លកណារ៉ាវប្បធ៌ម​ប្រវត្តិសាស្រ្ត (ប្រភព៖ http://www.youtube.com) ។​

ម៉ោង

Saturday, October 24, 2015

ញញឹម

រឿងពុទ្ធទំនាយនៅតាមជញ្ជាំងអង្គរវត្ត

កំពូលមហា វិរក្សត្រខ្មែរ Jayavarman 7

ការសម្តែងសិល្បះ - ជ័យវរ្ម័នទី 7 ភាគ 1

ដើមកំណើត អង្គរវត្ត របស់ខ្មែរ!!

ហេតុអ្វី​អង្គរវត្ត​បែរមុខ​ទៅ​ទិស​ខាង​លិច​ / Angkor wat temple

មហាសំណង់សម័យបុរាណ អង្គរវត្ត មហាគ្រឹះសាសនាដ៏ធំ មហិមានៅក្នុងលោក